Columnist

Sabah perlu seorang pemimpin pragmatik seperti Datuk Dr Jeffrey G. Kitingan, bukan pemimpin yang meraih sokongan dengan retorik popular.

  • Columnist
Columnist : WSJ, Kawadan Klias Pengendalian isu Kitab Injil oleh Presiden StarSabah, Datuk Dr Jeffrey G. Kitingan akhirnya terbukti jalan pragmatik dan ‘moderate’ yang terbaik. Kenyataan DDJK pada 1 September 2020 telah diselar oleh beberapa pemimpin-pemimpin pembangkang Sabah diperingkat nasional dan juga netizen sebagai DDJK telah membelakangi komuniti Kristian dan agamanya. Sebenarnya, DDJK pada masa […]